MTÜ Aarete Laegas tegeleb heas korras riiete ja esmatarbekauba kogumise, sorteerimise ja heategevuse korras uuesti ringlusesse laskmisega. Peame oma sorteerimiskeskuse juures ka väikest toetuspoodi, kust on sümboolse summa eest võimalik osta erinevaid riideid, aksessuaare ja aina rohkem ka muud tarvilikku. Teenitud tulu kasutame MTÜ sorteerimiskeskuse üleval pidamiseks.

Mis eristab meid teistest heategevuslikest/keskkonnasõbralikest organisatsioonidest?
Meie põhitegevuseks on ja jääbki konkreetsete hädasolijate aitamine. Usume, et personaalne lähenemine eristab meid paljudest teistest organisatsioonidest – me ei vabane heategevuse sildi all oma poe jääkidest ega saada suvalisi riidemasse sotsiaalhoolekandeasutustele. Läheneme igale abivajajale individuaalselt, teeme kindlaks, mida tal täpselt vaja läheks ning toimetame selle/need esimesel võimalusel temani. Avasime uksed vaid kaks kuud tagasi, kuid juba on meie sõpradering kasvanud tuhandete inimesteni üle Eesti, mis annab meile aimu, et tegeleme õige ja vajaliku asjaga.

Mida kujutab endast üleriigiline riideabivõrgustik?
Oleme abiks võimalikult paljudele inimestele üle Eesti ja loomas abivõrgustikku, mis ei kataks ainult regionaalseid keskusi, vaid ka Eestimaa kaugemaid nurki. Huvi meiega koostöö tegemise vastu üleriigilise riideabi võrgustiku loomisel on juba üles näidanud ka Sotsiaalministeerium ning mitmed teised prestiižsed organisatsioonid, kuid tõeliste abivajajateni jõudmiseks vajame ka teie tuge.

Usume, et koos tegutsedes suudame kindlustada, et abi jõuab õigete inimesteni võimalikult läbipaistvalt ja süsteemselt – ükskõik, millises Eesti otsas nad siis ka ei paikneks. Soovime, et Aarete Laekast saaks esimene valik ka riiklikul tasandil kriisisituatsioonide likvideerimisel.

Kuidas võiks välja näha meie edaspidine koostöö?
Kui Teie tegutsemispiirkonnas on konkreetseid riideabi vajavaid isikuid, siis võiksite seda infot meiega jagada. Aitame hea meelega ja diskreetselt. Kuna aina rohkem inimesi pöördub ka ise meie poole, siis hoiaksime ka Teid kursis teie piirkonda puudutavate päringutega ning ühtlasi saaksime läbi infovahetuse olla kindlad, et abipakid jõuavad inimesteni, kes neid tõesti vajavad ja mitte petturite kätte. Teie kaasalöömine võrgustiku ülesehitamisel tähendaks meile väga palju ja oleks suureks abiks.

Kindlasti oleks meil veel palju teemasid ja koostöövõimalusi, mida arutada. Täname, et selle kirja läbi lugesite ning kutsume Teid endaga ühendust võtma. Siis saaksime juba kõigest lähemalt rääkida.

Lugupidamisega,
Kadri Britt Põldre
juhatuse liige

+372 51 00 185
info@aaretelaegas.ee
www.aaretelaegas.ee