Blog

Miks liitus Aarete Laegas Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga?

Nagu tähelepanelikumad Aarete Laeka Facebooki ajavoost eelmisel nädalal lugeda võisid, oleme nüüdseks saanud Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (edaspidi SEV) täieõiguslikeks liikmeteks.

Kuid esmalt, mis on üldse sotsiaalne ettevõtlus?

Nagu SEVi kodulehelgi kirjas, on sotsiaalse ettevõtte näol tegemist organisatsiooniga, mis tahab lahendada mõnda ühiskonna kitsaskohta, kasutades selle saavutamiseks ettevõtluses teenitud tulu. Nii on ka meiega. Teenibki Aarete Laegas ju oma toetuspoega tulu vaid selleks, et katta kulutusi, mis sihtotstarbelise heategevusega paratamatult tekivad.

Kuna meie tegevus on igati sotsiaalse ettevõtluse kultuuri arendamisega seotud, tunduski liikmeks astumine loogilise jätkuna. Algselt hõikas liitumismõtte välja meie asutajaliige Raido, kes on ettevõtlusega juba mitmeid aastaid seotud olnud. Raido nägi selles võimalust Aarete Laeka tegevuse arenemiseks. Teisedki nõustusid temaga ning ühiselt võeti vastu otsus – sellest koostööst võib ainult kasu tulla!

Augusti keskel esitasime SEVile liitumisankeedi ning ei läinud kaua, kui saime vastuseks kutse kohtumisele ning peatselt ka esimesele SEVi koolitusele, kus Kadri ja Kadi internetiturunduse nippe omandamas käisid. „Tere tulemast Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmeks!“, seisis 23. septembril meieni jõudnud kirjas, mis kuulutas meie liitumise ametlikuks.

Mida SEViga liitumine Aarete Laekale ikkagi annab?

SEVi näol on tegemist võrgustikuga, mis annab meile võimaluse läbi koolituste ja koostöö areneda ning paremaks muutuda. Olles ühel koolitusel juba osalenud, võime öelda, et ootame huviga järgmisi. Usume, et SEV aitab Aarete Laeka tegevust nähtavaks muuta, kasvatada seda tugevaks ja jätkusuutlikuks organisatsiooniks ning jõuda seeläbi veel rohkemate abivajajateni.