Siit leiad kogu informatsiooni Aarete Laegas MTÜ  andmetöötluse põhimõtete kohta.

Isikuandmeid töötleb

Aarete Laegas MTÜ

Reg. nr. 80359442;

C.R.Jakobsoni 3 Tallinn ;

Telefon (+372)5100185;

Email: info@aaretelaegas.ee;

Koduleht: www.aaretelaegas.ee

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Aarete Laegas ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Kogume järgmisi andmeid

Kogume andmed kodulehe kasutamisest küpsiste (cookies) näol ja kliendi poolt sisestatud vormide kaudu järgmist infot: nimi, e-posti aadress, telefoninumber,.

Kogutud andmete kasutamine

Kodulehe täiendamiseks, informatsiooni edastamiseks, tellimuse täitmiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kaitse

Kohustume kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Aarete Laegas MTÜ tegevus internetis on kooskõlas vastavate asjakohaste tegevuste ja vastavate õigusaktide, seaduste ja määrustega. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Aarete Laegas MTÜ veebilehtede külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Järgime privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist. Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehtedel viidatakse (välislingid). Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidilise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri määrus.

Kogutud isikuandmete avaldamine

Kogutud isikuandmeid ei avalikustata kolmandatele isikutele välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Andmete muutmine

Andmete omanikul on õigus teada milliseid andmed on kogutud, vajadusel saab andmeid muuta ja kustutada. Isikuandmete kohta saab infot aadressil info@aaretelaegas.ee

Küpsised

Küpsised salvestatakse Teie oma seadmesse ja see aitab kodulehel tuvastada, kui te seda külastate. Eesmärk on parandada teenuse kvaliteeti. Kasutamise ajalugu on võimalik kustutada.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumine

Kodulehte kasutades nõustute Aarete Laegas MTÜ interneti privaatsus poliitika põhimõtete ja tingimustega ning olete nendega tutvunud. Jätame endale õiguse vajadusel täiendada ja muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kõiki seotud isikuid. Privaatsuspoliitika üldpõhimõtetega saate tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel.